Loknob
Loknob Tour Cap & Hugga

ロックできるノブ登場!

LOKNOB

ロック解除で簡単に再設定

Loknob Silver

TOUR CAP

一度設定したら動かさない

Loknob Tour Cap SIlver

HUGGA

ノブの動きを重くする

Loknob Hugga

Copyright©Nihon Electro Harmonix K.K. 画像・文章等の無断転用を禁じます。

製品の仕様/特性/価格は予告なしに変更することがあります。

Loknob Logo
Loknob
Loknob Tour Cap & Hugga
Loknob Silver
Loknob Tour Cap SIlver
Loknob Hugga
Loknob Logo
Loknob
Loknob Tour Cap & Hugga
Loknob Silver
Loknob Tour Cap SIlver
Loknob Hugga